Partizan po ugledu na Antički Rim

Domaće lige - Fudbal 23. dec. 202014:307 komentara
Podeli:
Foto: FK Partizan

Održana je Skupština Fudbalskog kluba Partizan. Prisustvovali su joj članovi radnog predsedništva, verifikacione komisije i overač zapisnika.

Najvažnija stvar sa zasedanja glavnog zakondavnog tela je formiranje Senata. Senat će imati savetodavnu funkciju, a činiće ga svi viđeniji „partizanovci“.

povezane vesti

Želim da okupimo najbolje, najuglednije među, i da imajući to u vidu, formiramo ovaj organ, koji će predstavljati, kao što je u Rimu postojao Senat, najstarije i najuglednije među „partizanovcima“. Želimo da naše snage jačaju svakim novim danom“, rekao je Vladimir Vuletić, potpredsednik FK Partizan.

Skupština ima 41. delegata, a njih 37. je glasalo da se usvoje sve tačke dnevnog reda, kojih je bilo sedam:

1.Izbor radnog predsedništva, verifikacione komisije i overača zapisnika

2.Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine FK Partizan, održane 23. jula 2019.

3.Usvajanje izveštaja o radu UO

  1. Usvajanje finansijskog izvešaja o poslovanju za 2019.

5.Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

  1. Usvajanje izveštaja o radu generalnog direktora
  2. Tekuća pitanja
Komentari

Vaš komentar