Zglob lakta – anatomija, povrede, rehabilitacija

Fizio tim

Lakat predstavlja kompleksan zglob koji je formiran od tri kosti - dve podlaktice i jedne nadlaktice. Između njih se nalazi sinovijalna opna ispunjena tečnošću i hrskavica koja smanjuje trenje u samom zglobu čime se olakšava pokretljivost.

Autori: Slađana Rakić i Božidar Bradić,Fizio tim

Sam zglob je obavijen kompleksom ligamenata i pripoja mišića koji formiraju opnu. Uloga opne je zaštita ovog zgloba od mehaničkih povreda. Pokreti koji se odvijaju u zglobu lakta su savijanje i opružanje (fleksija i ekstenzija), kao i pokreti rotacije podlaktice (supinacija i pronacija). Zglob lakta je veoma osetljiv, a zbog svoje uloge i aktivacije prilikom aktivnosti tela, sklon je čestim povredama – kako kod mlađih tako i kod starijih osoba.

Povrede ovog zgloba mogu biti različite, a najčešće su mehaničkog tipa ili upale tetiva koje se nalaze oko zgloba. Kada je reč o mehaničkim povredama, one se manifestuju kao prelomi kostiju koje formiraju zglob (zatvorenog ili otvorenog tipa). Najčešće nastaju dejstvom neke jače sile na zglob lakta. Povrede ovog tipa mogu da prouzrokuju veliki problem ukoliko se ne leče pravilno jer mogu da izazovu ukočenost i ograničenost pokreta u ovom zglobu, tzv. kontrakturu. Usled mehaničkih povreda, najčešće dolazi do kompenzacije u susednim zglobovima, pa je neophodno početi na vreme sa lečenjem da ne bi došlo do komplikacija.

Fizio tim

Povrede koje se javljaju nakon upalnih procesa u tetivama, najčešće su u oblicima tkz. “teniskog” i “golferskog” lakta. Ovaj tip povreda dolazi od upale tetiva koje se nalaze oko lakta izazivajući oštar bol unutar zgloba koji se javlja prilikom određenih pokreta. Kada je reč o ovim povredama, one mogu biti akutnog i hroničnog tipa. Veoma je važno da se lečenje započne na vreme fizikalnim procedurama, ali i kineziterapijskim vežbama.

Povrede lakta uzrokovane upalnim procesima, najčešće nastaju usled nekih učestalih radnji koje dovode do povećanja aktivnosti mišića i tetiva zgloba što dalje prouzrokuje upalu. Takođe, vrlo česte su pojave bola u zglobu lakta koje se javljaju nakon oštećenja hrskavice ili nedovoljnog podmazivanja kostiju zgloba.

Fizio tim

U zavisnosti od stepena i tipa povrede zgloba lakta, one se leče fizikalnom terapijom, kao i kineziterapijskim vežbama kada situacija to dozvoli. Veoma je važno da se sa terapijom krene na vreme dok su povrede još u akutnoj fazi radi lakšeg oporavka. Veliku ulogu u prevenciji povreda u ovom zglobu imaju u redovna aktivnost i pravilno vežbanje koje dovodi do očuvanja normalnog funkcionisanja muskulature kako zgloba tako i celog organizma.

U sportu su povrede lakta česta pojava – najpodložniji su sportisti u rukometu, tenisu, golfu, odbojci, vaterpolu. Pored sporta, zanatski poslovi koji dominantno koriste mišiće koji čine zglob lakta, takođe, mogu da uzrokuju “teniski” ili “golferski” lakat. Veoma česta pojava sa upalnim procesima tetiva se javlja i kod ljudi koji se bave kompjuterskim poslovima.